×

Verwijderende informatie

SneakArts, SAS met een kapitaal van 1.000 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Cannes onder nummer 911 561 272, met maatschappelijke zetel op het adres 16 Avenue Léon Montier 06590 Théoule-sur-Mer.

Tel: +33 6 84 23 48 93

Email: [email protected]

VAT#: FR76911561272

Hosting:

PrestaShop S.A, een besloten vennootschap met een kapitaal van 380.645,55 euro waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4, rue Jules Lefebvre, 75009 Parijs.

Registratienummer: B 497 916 635

Tel: 09 72 11 18 78

VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn aangegaan tussen:

Enerzijds SneakArts, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 1.000.00 euro, geregistreerd in het handels- en bedrijvenregister van Cannes onder nummer 911 561 272, met maatschappelijke zetel op het adres 16 Avenue Léon Montier, 06590 Théoule-sur-Mer.., hierna te noemen "SneakArts".

En anderzijds elke natuurlijke persoon die de website sneakarts.com bezoekt of er een aankoop doet, hierna te noemen "de Klant".

ARTICLE 1: DOEL

Het doel van deze algemene verkoopvoorwaarden is het definiëren van de verkoopvoorwaarden in het kader van de verkoop op afstand van producten aangeboden door SneakArts, vanaf de website https://sneakarts.com website.

De Klant verklaart dat hij/zij deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen voordat hij/zij zijn/haar bestelling plaatst. Het valideren van de bestelling houdt dan ook in dat hij/zij deze Algemene Verkoopvoorwaarden zonder beperkingen of voorbehoud aanvaardt.

SneakArts behoudt zich het recht voor deze algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde te wijzigen om legitieme redenen. In geval van wijziging zijn de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing die in de winkel van kracht zijn op de datum van aankoop.

ARTICLE 2: Producten

SneakArts biedt creatieve hobbyproducten voor het personaliseren, renoveren, onderhouden en beschermen van textiel, leer en andere oppervlakken.

SneakArts kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verkeerd gebruik van de producten.

Producten zijn uitsluitend bedoeld voor een volwassen publiek.

De foto's, afbeeldingen en beschrijvingen van de te koop aangeboden producten zijn slechts indicatief en op geen enkele wijze bindend voor SneakArts.

De Klant kan per e-mail aanvullende informatie verkrijgen.

ARTICLE 3: Prijzen

De getoonde prijzen zijn, aangegeven in euro's (€) en alle belastingen inbegrepen (TTC) , exclusief deelname in verzendkosten.

VAT wordt toegepast volgens de tarieven die gelden op het moment van aankoop.

SneakArts behoudt zich het recht voor om de prijs van haar producten op elk moment te wijzigen, maar verbindt zich ertoe de prijzen toe te passen die gelden op het moment van aankoop door de Klant, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten op die datum.

In het geval van promotionele aanbiedingen zijn de vermelde prijzen geldig tijdens de aanbiedingsperiode en op de producten waarop de aanbieding betrekking heeft.

Bij een bestelling mag slechts één kortingscode worden toegepast. Alleen producten die niet zijn afgeprijsd komen in aanmerking voor een promotie. SneakArts behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren als er meerdere promotiecodes worden gecombineerd.

De prijs van de bestelling is exclusief btw voor landen buiten de Europese Unie. Er kunnen douanerechten en invoerbelastingen ten laste van de klant van toepassing zijn.

ARTICLE 4: Beschikbaarheid

De beschikbaarheid van producten wordt aangegeven op het desbetreffende productblad.

Als een product in voorbestelling is, gaat de Klant akkoord met een leveringstermijn van maximaal 30 werkdagen in afwachting van de beschikbaarheid. SneakArts zal de Klant op zijn/haar verzoek per e-mail op de hoogte houden.

Als onderdeel van de bestelling van een sjabloon op maat is een ontwerptijd vereist (3 werkdagen) die kan variëren afhankelijk van de complexiteit van het gevraagde ontwerp.

ARTICLE 5 : Bestellen

Kopen gedaan op sneakarts.com zijn voorbehouden aan consumenten voor eigen gebruik (of geschenken) en niet voor wederverkoop.

Een verkoop is pas gesloten als de bestelling is bevestigd en de transactie is gevalideerd.

De informatie die de klant verstrekt bij het accepteren van een bestelling is bindend voor de klant. SneakArts kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onmogelijkheid van levering van het product als de gegevens van de ontvanger onjuist zijn geformuleerd.

SneakArts bereidt bestellingen voor en verzendt deze binnen 1 tot 10 werkdagen.

ARTICLE 6: Betaling

Betaling van de bestelling van de klant kan worden verricht door:

- Bankpas

- American Express

- Apple Pay

- Bankoverschrijving vanaf een rekening op naam van de klant

- PayPal.

De volgende creditcards worden geaccepteerd: Visa, Eurocard/Mastercard.

Betaling met bankpas, Apple Pay en Amex gaat via de Payplug module.

In het geval van een verzoek tot betaling per bankoverschrijving. SneakArts stelt de klant per e-mail op de hoogte van de bankgegevens van de rekening waarop de overboeking moet worden gedaan.

ARTICLE 7: Levering

SneakArts biedt wereldwijde levering, met uitzondering van beperkte landen.

Producten worden geleverd op het afleveradres of afleverpunt dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. In het geval van een retourzending vanwege een verkeerd adres of het niet ophalen van het pakket, moet de klant de verzendkosten opnieuw betalen.

Op het moment dat de bestelling door een vervoerder is opgehaald, kan SneakArts niet verantwoordelijk worden gehouden voor leveringsproblemen, of het nu gaat om vertragingen, verlies of diefstal.

Elke bestelling die niet binnen 30 dagen na de bestelling is verzonden, wordt geannuleerd tenzij anders bepaald en aangekondigd in de verkoopaanbieding.

De klant heeft verschillende leveringsmethoden:

- Tracked groene brief

- Colissimo zonder handtekening

- Chrono 18

- Colissimo International

- Delivengo International

- Chrono Classic

- Mondial relay

- DHL Express

Postkosten worden automatisch berekend op basis van de vervoerder, het gewicht, de grootte en de bestemming van het pakket. Deze kosten zijn voor rekening van de klant en worden aangegeven wanneer de bestelling wordt bevestigd.

De klant ontvangt per e-mail een link om de bestelling te volgen zodra deze is verzonden.

ARTICLE 8 : Herroepingsrecht - Wijziging - Annulering

1 - Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt alleen voor bestellingen in Frankrijk.

De klant beschikt over een wettelijk herroepingsrecht dat kan worden uitgeoefend binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de artikelen L. 221-18 en L. 221-20 van het consumentenwetboek, indien hij voldoet aan de voorwaarden die in deze bepalingen zijn vastgelegd, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te motiveren of boetes hoeft te betalen.

Het herroepingsrecht kan niet worden uitgeoefend voor bestellingen die betrekking hebben op de vervaardiging van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument of die duidelijk zijn gepersonaliseerd (vgl. Custom paint of stencil).

Items moeten in een geschikte verpakking worden geretourneerd naar het volgende adres:

16 Avenue Léon Montier 06590 Théoule sur Mer.

Omdat het geleverde artikel bij ontvangst niet deugt of niet overeenkomt met de bestelde referentie, zijn de retourkosten voor rekening van de klant.

2 - Wijziging en annulering

Uw bestelling wordt in productie genomen zodra de betaling is bevestigd op onze website. Als je je bestelling wilt wijzigen of annuleren, is het daarom noodzakelijk dat je ons zo snel mogelijk per e-mail of telefoon op de hoogte stelt. Zodra je bestelling is verzonden, kunnen we deze niet meer wijzigen of annuleren. De klant moet dan wachten om de bestelling in ontvangst te nemen en vervolgens gebruikmaken van zijn herroepingsrecht.

ARTICLE 9: Garanties

De klant moet ervoor zorgen dat de geleverde artikelen overeenkomen met zijn bestelling. In het geval dat de geleverde artikelen niet overeenkomen met hun bestelling of beschadigd zijn, dient de klant SneakArts hiervan per e-mail op de hoogte te stellen en de betreffende artikelen te retourneren onder de voorwaarden zoals beschreven in artikel 8 van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

LAUW CONFORMITEITSGARANTIE

Artikel L 217-4 van het consumentenwetboek:

De verkoper is verplicht goederen te leveren die conform de overeenkomst zijn en is aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit op het moment van levering. Hij is ook aansprakelijk voor elk gebrek aan conformiteit dat het gevolg is van de verpakking, montagevoorschriften of installatie wanneer dit laatste zijn verantwoordelijkheid was krachtens het contract of onder zijn verantwoordelijkheid werd uitgevoerd.

Artikel L 217-5 van het consumentenwetboek:

Om aan het contract te voldoen, moet de woning:

1. Als het geschikt is voor het doel dat gewoonlijk van soortgelijke goederen wordt verwacht en, indien van toepassing: als het overeenkomt met de beschrijving die door de verkoper is gegeven en de eigenschappen heeft die de verkoper aan de koper heeft gepresenteerd in de vorm van een monster of model; als het de eigenschappen heeft die een koper terecht mag verwachten op grond van publieke mededelingen van de verkoper, de producent of zijn vertegenwoordiger, met name in reclame of etikettering;

2. Of als het de kenmerken heeft die in onderling overleg tussen de partijen zijn vastgesteld of geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door de koper wordt gewenst, onder de aandacht van de verkoper is gebracht en door deze laatste is aanvaard. "

Artikel L 217-12 van de Consumentenwet:

Een vordering wegens gebrek aan overeenstemming verjaart na twee jaar vanaf de levering van de goederen.

Artikel L 217-7 van de consumentenwet:

Conformiteitsgebreken die zich voordoen binnen vierentwintig maanden na levering van de goederen worden verondersteld te hebben bestaan op het moment van levering, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De verkoper kan dit vermoeden weerleggen als het niet verenigbaar is met de aard van de goederen of het beweerde gebrek aan overeenstemming.

LOOFLIJKE VERMIJDEN GARANTIE

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:

De verkoper is aansprakelijk voor de garantie met betrekking tot verborgen gebreken in het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd was of die dat gebruik zodanig verminderen dat de koper het niet zou hebben gekocht of er slechts een lagere prijs voor zou hebben gegeven als hij ze had gekend.

Artikel 1648 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek:

De vordering als gevolg van redhibitory defects moet binnen twee jaar na ontdekking van het gebrek door de koper worden ingesteld.

Om in aanmerking te komen voor de wettelijke conformiteitsgarantie of de garantie tegen verborgen gebreken, dient de Klant per e-mail contact op te nemen met SneakArts.

ARTICLE 10: Klachten en informatie

Voor claims met betrekking tot defecte goederen kan de Klant contact opnemen met SneakArts:

- Per e-mail: [email protected]

Let op: om de verwerking van hun verzoek te optimaliseren, moeten Klantenhet bestelnummer, hun achternaam en voornaam, het e-mailadres waarmee hun bestelling is geplaatst en het nummer van de betreffende bestelling vermelden.

ARTICLE 11 : Bescherming van persoonsgegevens

1 - Waarom verzamelen we je gegevens?

De informatie en gegevens over u zijn nodig voor het beheer van uw bestelling en onze commerciële relaties. Ze kunnen worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en bestellingen, voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en ook om ons in staat te stellen de diensten die wij u aanbieden en de informatie die wij u sturen, te verbeteren en te personaliseren.

Afhankelijk van uw keuzes bij het aanmaken of raadplegen van uw account, kunt u aanbiedingen van ons bedrijf ontvangen zoals aangegeven bij het aanmaken van uw account.

Als u geen gegevens over uzelf wilt verstrekken wanneer deze nodig zijn voor de uitvoering van een contract of een door u gevraagde dienst, of wanneer dit wettelijk verplicht is, kunt u het gevraagde product of de gevraagde dienst niet ontvangen.

2 - Aard van de verzamelde gegevens

SneakArts verzamelt de volgende gegevens:

- Identiteits- en contactgegevens (achternaam, voornaam, postadres, geboortedatum, e-mailadres, vast of mobiel telefoonnummer)

- Betalingsinformatie

- Bestellingen, facturen en follow-up

- Het klanttraject op onze online diensten

3 - Commerciële e-mails

Bij het aanmaken van de account kan de klant toestemming geven voor het verzenden van commerciële e-mails. De klant kan zijn voorkeuren wijzigen in zijn klantenaccount.

4 - Bewaartermijn gegevens

De bewaartermijnen van gegevens voldoen aan de aanbevelingen van de CNIL en/of wettelijke verplichtingen.

- 3 jaar vanaf het laatste contact met prospects

- 10 jaar na het einde van de commerciële relatie

Uw gegevens worden vervolgens vernietigd of geanonimiseerd.

5 - Gegevensbescherming

SneakArts verplicht zich tot het implementeren van beveiligingsmaatregelen die zijn afgestemd op de mate van gevoeligheid van persoonsgegevens om deze te beschermen tegen kwaadwillige inbraak, verlies, wijziging of openbaarmaking aan onbevoegde derden.

Maar omdat het internet niet volledig veilig is, kunnen we niet garanderen dat uw opgeslagen of verzonden persoonlijke gegevens volledig veilig zijn. Wij raden u aan voorzichtig te zijn wanneer u het internet gebruikt om toegang te krijgen tot de Website.

6 - Je rechten

In overeenstemming met de Franse wet inzake gegevensbescherming (Loi Informatique et Libertés) en de Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens, hebben klanten het recht op toegang, rectificatie, verzet en verwijdering van persoonlijke gegevens die op hen betrekking hebben.

De Klant kan deze rechten uitoefenen op eenvoudig verzoek, vergezeld van een fotokopie van het identiteitsbewijs, aan het volgende adres: [email protected]

De Klant kan ook een klacht indienen bij het Cnil.

ARTICLE 12: Duur

Deze algemene voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd totdat SneakArts deze algemene voorwaarden aanpast.

De datum waarop de AV worden bijgewerkt, staat vermeld op de eerste pagina van het document.

ARTICLE 13: Toepasselijk recht en geschillen

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. De taal van dit contract is Frans. In geval van een geschil verbinden de partijen zich ertoe om, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, een minnelijke schikking te zoeken via de volgende site https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=FR . Alleen Franse rechtbanken zijn bevoegd.

ARTICLE 14: Intellectueel eigendom

Het merk "SneakArts" en de inhoud van de site blijven eigendom van de verkoper, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud.

Het is ten strengste verboden deze inhoud geheel of gedeeltelijk te gebruiken of te reproduceren zonder schriftelijke toestemming. Het bedrijf SneakArts exploiteert de website https://sneakarts.com en alle creaties die verbonden zijn aan het merk SneakArts."